Proff Kultur

 In Nyheter

Vær en profesjonell partner – for flere oppdrag til en bedre pris! Vær en profesjonell partner – for flere oppdrag til en bedre pris!

Proff Kultur er et kompetansetilbud til deg som driver kulturnæringsbedrift i Finnmark. Gjennom Proff Kultur får du kunnskap, råd og ikke minst praktiske maler og verktøy som skal gi konkrete resultater i en travel hverdag. I Proff Kultur vil vi at du skal hente ut økte gevinster i ditt arbeid med kunder og samarbeidspartnere.                         

Vi går fra “good to great”!!

Dette skal vi jobbe med i Proff Kultur

AVTALER OG INNSALG –  4 webinarer

Gode og profesjonelle avtaler med både kunder og samarbeidspartnere er smart og viktig. I en travel hverdag går vi litt for ofte inn i leveranser og samarbeid hvor vilkårene ikke er tydelig avklart på forhånd. Resultatet kan bli både dyrt og ubehagelig. En profesjonell inngang i en leveranse kan gi deg forhandlingsrom, mersalg og en bedre pris.  

I Proff Kultur går vi gjennom de viktigste elementene i enhver avtale, ulike typer avtaler til ulike formål, innsalg/avklaringer og forhandlinger i forkant, oppfølging/endring/evaluering og brudd på avtale. 

IMMATERIELLE RETTIGHETER – 3 webinarer

Stort sett alle virksomheter har immaterielle rettigheter. Sikrer du dine på en god måte? Verdier og rettigheter til for eksempel tekst, bilder, foto, forestillinger, spill, film, musikk og design er en viktig økonomisk ressurs for kulturnæringene.

I Proff Kultur ser vi på ulike typer immaterielle verdier i en virksomhet. Hvordan kan du sikre og følge opp disse verdiene i hverdagen? Hva bør du passe på i avtaler med kunder og samarbeidspartnere og hva er de vanligste fellene vi går i? 

KUNDESAMARBEID – 4 webinarer og 3 kundebesøk

Gode kunderelasjoner er en helt avgjørende ressurs for bedriften. Med kunder mener vi her både direkte kjøpere av et produkt eller tjeneste, sponsorer, publikum, oppdragsgivere osv. God kundedialog gir deg gode innspill, kunnskap om kundens behov, mulighet for mersalg og nye oppdrag.

I Proff Kultur får du veiledning og verktøy, og kan bruke prosjektet til å teste dette ut i praksis. Er du ute etter innspill på salgs-strategier, forbedring av ditt produkt/tjeneste/leveranse eller nyteking og ideer fra kunder? Vi bruker prosjektet til å gjøre avtaler med kunder som du mener kan gi deg viktig input – enten kunder du har samarbeidet med tidligere eller den fremtidige “drømme-kunden”? Sammen planlegger vi kundemøtene og gir deg de verktøyene du trenger inn i disse møtene.

Deltakelse og tidsbruk:

Det er kun plass til 8 deltakere, så tilbudet er eksklusivt.  Dette har vi gjort for at dere 8 skal få god tid til å stille spørsmål og drøfte problemstillinger med hverandre. 

Alle de 3 temaene vil gjennomføres via webinar, slik at du kan sitter hvor du vil og delta. Dette gjør at vi sparer din tid! Det er tilsammen 14 webinarer á ca. 45 minutter. Det høres kanskje mye ut, men det er faktisk bare 10,5 timer i perioden juni-desember. I tillegg kommer tiden du bruker på å forberede og gjennomføre de 3 kundemøtene. De fire første webinarene er i juni, mens de resterende er fra slutten av august og ut året.

Forkunnskaper

Det er ikke spesielle forkunnskaper som kreves for å delta. Du må drive en kulturnæringsbedrift, og du har erfaring med leveranser/oppdrag til kunder og/eller samarbeidspartnere.

Temaene vi gjennomgår er ikke bransjespesifikke, men relevant og viktig uavhengig av hvilken bransje du driver virksomheten innen. Du må være motivert, delta på webinarene og ha ønske om å bruke det du lærer til å gjøre faktiske endringer og forbedringer i din virksomhet.

Vi vil gjerne at du deler av dine erfaringer, og er interessert i å høre på andres.

Pris

Deltakelse i Proff Kultur koster kr. 2.000 inkl. Mva. For denne prisen får du:

  • 4 webinarer med kompetanseheving på avtaler og prising
  • 3 webinarer med kompetanseheving på immaterielle rettigheter
  • 4 webinarer med kompetanseheving på kundesamarbeid 
  • Praktisk øvelse i kunderelasjonsbygging
  • Maler, guider og sjekklister
  • Dialog, tips og innspill fra innledere og andre deltakere

Påmelding og frist

Påmeldingsfristen for neste Proff Kultur er satt til mandag 10.august 2020.Ved flere påmeldte enn det er plass til, vil vi velge ut deltakere som representerer ulike bransjer. For påmelding – Send følgende informasjon til torill@hermetikken.no innen fristen:

Navn

Adresse

Epost

Navn på virksomheten

Organisasjonsnummer

Kort om hva du selger/produserer

Kort om hvorfor du ønsker å delta på Proff Kultur.

Proff Kultur Teamet:

Vi har et team av fine folk som skal jobbe sammen med dere i Proff Kultur:

Turid Buvik har en allsidig bakgrunn med realfag, jus og strategisk ledelse. Hun har jobbet mesteparten av sin yrkeskarriere i privat næringsliv.

Hun kom fra Statens veiledningskontor for oppfinnere inn til Innovasjon Norge i 2003, hvor hun gir råd om sikring av immaterielle verdier og strategiske valg rundt dette.  


 

Rune Schanke Eikumhar en variert bakgrunn innen norsk og internasjonalt kulturliv. Han var en av grunnleggerne i Malakoff Rockefestival, og har i ettertid startet både bookingbyrå og plateselskap.

Han har jobbet i kommunikasjonsbyrået Geelmuyden og Kiese, før han i perioden 2016-2017 var daglig leder i managementet MER. Der arbeidet han med business management for artister som Alan Walker og Cezinando og låtsekrivere som Jesper Borgen og Anders Frøen.

 

 

Kristian Wengen har mer enn 20 års erfaring med forretningsutvikling og verdiskapning for små bedrifter. Han var daglig leder i reklamebyrået Arc Giraff helt frem til 2015, og er nå partner og daglig leder i TINKR.


Kristian har arbeidet mye med bedrifter i kulturnæringsfeltet, både når det gjelder markedsføring, kundesamarbeid, forretningsutvikling og kreativitet.

 

Lisa Digernes er partner i advokatfirmaet Bull & Co. Hun har bred internasjonal erfaring som juridisk rådgiver overfor ulike aktører i media- og underholdningsbransjen, samt IKT og digitale medier. Hun har også erfaring med forlagsbransjen, forfattere og være med på å løse rettighetsspørsmål for kunder som driver med kunst, musikk og teater.

Lisa jobber med erverv og klarering av rettigheter og er utdannet jurist.

 

 

 

Finansiører

Prosjektet er Innovasjon Norge, Finnmark fylkeskommune og Hermetikken Kulturnæringshage.