Qvænbrygg ett skritt nærmere mikrobryggeri

 In Nyheter

– Vi ble veldig overrasket og glad da kommunen gikk inn med penger til vårt bryggeriprosjekt. Vi hadde ikke forventet det. Men Vadsø er virkelig en JA-kommune!

Det sier Stian Didriksen, en av gründerne bak Quænbrygg etter at det ble klart at de får drøyt 67 000 kroner til profil- og markedsføringsarbeidet for det nye bryggeriet.

– Vi forventet ikke å få noe, for vi har til nå ikke fått støtte fra noen, og vi har heller ikke søkt.

Qvænbrygg har ikke startet opp med produksjonen enda, fordi de venter på godkjenning fra Skatteetaten. Alle instanser sier ja, men skatteetaten gjenstår. Alt utstyret er klart for å starte opp produksjonen.

– Vi er fanget i byråkratiet, så og si, men håper at vi får godkjenning snart, kanskje i løpet av denne måneden. Vi er klar og vi får masse henvendelser fra folk og arrangement som vil besøke oss. Foreløpig må vi si nei, dessverre. 

Stian Didriksen forteller at de har møtt stor positiv respons fra folk. Han understreker at de som står bak prosjektet ser på bryggeriet som et håndverk. Det er lenge siden det har startet en industrifabrikk i Vadsø.

– Selv om ølbryggeriet er et småskala-prosjekt foreløpig, betyr det mye for folk, tror han.   

 

—————

Referat fra møte 2/2018 i Vadsø kommunes utviklingsråd. Vedtak:

Qvænbrygg AS er et nystartet, lokalt selskap som arbeider med å etablere mikrobryggeri i Vadsø. For å bli klar til oppstart søker de støtte til å gjennomføre oppgaver knyttet til tillatelser og bevilgninger, forhåndsleie av egnede lokaler, strategisk arbeid med profil og merkevare for å oppnå en sentral markedsposisjon, og videre kunnskapsinnhenting knyttet til brygging, forhandlere og samarbeidspartnere. Prosjektkostnaden er kr 96 000 (eget arbeid, som søker stipulerer til kr 46 800, kommer i tillegg), der kr 67 200 søkes finansiert gjennom Utviklingsfondet.

Innstilling: Qvænbrygg AS innvilges tilskudd tilsvarende 70 % av godkjente kostnader, inntil kr 67 200, til profil-/merkevareprosess, aktiviteter og utgifter til forberedelse av oppstart av mikrobryggeri i Vadsø.

Vedtak: Qvænbrygg AS innvilges tilskudd tilsvarende 70 % av godkjente kostnader, inntil kr 67 200, til profil-/merkevareprosess, aktiviteter og utgifter til forberedelse av oppstart av mikrobryggeri i Vadsø.