RUP 2014-2023 – Fremtidens Finnmark

 In Forskning og publikasjoner

RUP 2014 – 2023 – Fremtidens Finnmark

Det nye regionale utviklingsprogrammet (RUP) er fylkets felles verktøy for næringsutvikling og innovasjon i Finnmark. RUP’en har et langt tidsperspektiv – 10 år, og i scenariene og veikartene er det et enda lengre blikk – 20 år. Det er fordi mange av Finnmarks utfordringer krever langsiktig og tålmodig innsats. Fremtidens Finnmark handler om det store bildet. Den nye RUP’en er et forsøk på å se de ulike næringene under ett. RUP’en løfter frem fellesnevnere og forutsetninger for vekst. Uten robuste og livskraftige kommuner og lokalsamfunn, forsvinner grunnlaget for næringsutvikling. Det samme gjelder også motsatt vei. RUP’en inneholder nye ideer om hvordan kommunene og lokalsamfunnene kan styrkes. Innsatsen som i dag er rettet inn mot energi, mineraler, reiseliv, kultur, sjømat, landbruk og reindrift vil bli videreført gjennom RUP’en.