Samarbeid gjør små store

 In Nyheter

Hver for seg er de små, men sammen lager de store ting! Det handler om kulturnæringsbedrifter som samarbeider om filmprosjekter i Finnmark. Suksesskriteriet er nettverk. 

Her om dagen kom det en sms fra fotograf Torgrim Halvari en av Hermetikken Kulturnæringshage sine 42 bedriftsmedlemmer, der det stod:

”Hei! Nå er vi 6 stykker fra Hermetikken på filmsett i Kautokeino. Det må jo være en god sak å skrive om?”

Som spurt, så gjort.

De 6 er Elle Sofe Henriksen, koreograf og filmskaper. Anitta Suikkari og Rawdna Carita Eira, begge skuespillere. Andreas Ausland, fotograf. Kim-Erling Johansen, lydteknikk. Torgrim Halvari, fotograf. 

Stefan Hencz fra Luleå er ikke Hermetikker, men med i produksjonen med ansvar for lys. Han har gjennom 50 år vært med på mye av film i Sverige og Norden. 

De tre første er også medlemmer av Dáidadállu, kunstnerkollektivet i Kautokeino.

Filmfolk i arbeid. Kim-Erling Johansen (t.v) og Andreas Ausland. Foto: Torgrim Halvari

To samiske kortfilmer om bevegelse  

Saken er at Elle Sofe Henriksen lager to kortfilmer om gamle samiske kulturelle og religiøse tradisjoner. Stikkordet er bevegelse.

Den ene handler om en slags flørtende belte-dans, der samiske menn tok potensielle kone-emner i beltet og svingte dem rundt. 

– Tradisjonen forsvant en gang på 80-tallet, men flere av de eldre bekrefter at det utviklet seg en slags ”snurre-dans” av det med å ta jenta du likte i beltet, sier Elle Sofe. 

Den andre filmen handler om Lihkahusat/ rørelse som er en slags transetilstand noen i læstadianske samlinger kommer i. De eldre forteller at noen i menigheten kunne bli ”tatt av ånden”, og da ville de kvinnene hoppe, takke og klappe.  

Elle Sofe i arbeid. Foto: Torgrim Halvari

– Jeg er veldig takknemlig at de jeg har snakket med om dette har delt med meg. Det er sårbare opplevelser og kanskje noe de ikke har snakket med noen før om. Det at de deler sine opplevelser betyr at jeg kan lage disse filmene.

Forteller Elle Sofe som har jobba mye med research for å forstå den tiden og hvordan bevegelsene faktisk så ut. 

Filmene er finansiert av Internasjonal Samisk Filminstitutt (ISFI), Kulturrådet og Nordnorsk Filmsenter (NNFS). 

Nettverking i praksis

– Det vi ser i disse filmproduksjonene er nettverking i praksis, og et glitrende eksempel på de grunnleggende målsettingene bak å samle kulturnæringsaktører i Hermetikken. 

Det sier daglig leder i Hermetikken kulturnæringshage, Mette T. Westlie. 

– Her er aktører som kjenner hverandres kompetanse, det gir tillit, et grunnleggende element i forretningsmessig samarbeid. 

Hermetikken Kulturnæringshage jobber spesielt med å få til samarbeid mellom medlemmene, slik at de kan ta større produksjoner av f.eks filmprosjekter.

Andreas Ausland i arbeid. Foto: Torgrim Halvari

Verdien av nord-kunnskap

– Vi er et godt gjeng som jobber i lag. Vi kjenner hverandre fra før, vi vet hva hver av oss kan, har en fin dialog, og er veldig samkjørt. 

Det sier en entusiastisk Torgrim Halvari som jobber som stillsfotograf på settet og tar bilder som skal brukes i PR-jobben og i reklamemateriale når filmene skal ut til publikum.

– Det gir ikke bare sånn at samarbeid gir god kvalitet, men det er også effektivt når det gjelder bruk av tid og ressurser på et filmsett som dette. 

Torgrim Halvari.

Han understreker at kunnskap om området og kulturen er viktig. Derfor er det ikke bare-bare å få en fotograf fra Oslo som skal jobbe med 

– Selv om ikke alle kan samisk har vi en felles nord-forståelse. I en produksjon som de to kortfilmene til Elle Sofe kreves det en nennsomhet og forståelse av kultur og symbolikk. Det gjør at man ikke bare kan importere en fotograf fra Oslo for et par dagers opptak. 

Halvari mener at det også er årsaken til at når produsenter henter ressurser utenfra, så leter man i nærområdet. I nord innebærer det hele Nordkalotten. Lysmester for disse to filmene er Stefan Henz fra Luleå i Sverige.

Stadig flere søker samarbeid

 nnfs portrett tor– Vi ser at stadig flere små filmselskap og kulturaktører søker samarbeid fordi de ser at de ikke kan være eksperter på alle områder. Det gir høyere kvalitet på filmene og større mulighet til å nå ut.  

Det sier Tor Vadseth, daglig leder i Nordnorsk Filmsenter. 

Han forteller at det er mange som produserer gode filmer uten å være del av et formelt nettverk.

Den store endringa de siste årene er distribusjonen, der de gamle trygge distribusjonskanalene tilbyr mindre penger eller er helt borte. 

– Det betyr at markedsføring og distribusjon i langt større grad er overlatt til produsenten, og spesielt på dette området er det mye å hente gjennom tett samarbeid med andre.

Nordnorsk filmsenter har gitt støtte til Elle Sofe Henriksen for å produsere de to samiske kortfilmene. På spørsmål om hvilken betydning samarbeid med andre aktører å si for filmsenterets vurdering om støtte svarer Vadseth: 

– Vi har ingenting i våre retningslinjer som gjør at vi kan vektlegge det i våre vurderinger. Indirekte kan det ha betydning fordi et slikt samarbeid ofte hever kvaliteten på filmene. Kulturnæringsstiftelsen SNN har det som en del av sitt vurderingsgrunnlag og legger større vekt på samarbeid i de prosjektene de går inn i.

– Det er dermed ikke noen spesielle virkemidler for dette hos oss i NNFS. Innovasjon Norge har flere typer tilskudd som dreier seg om nettverksløsninger, og vi vil nok se flere kreative klynger de neste årene, tror Tor Vadseth.