Samarbeid med Sametinget er viktig for Hermetikken

 In Nyheter

– Sametinget er en svært viktig aktør for utvikling og satsing på kulturnæringene i Finnmark. For Hermetikken er derfor samarbeidet med Sametinget viktig, og jeg tror vi kommer til å få et ennå tettere samarbeid i tiden fremover. 

Det sier daglig leder Mette Westlie i Hermetikken kulturnæringshage etter at hun nylig holdt et innlegg for alle ansatte på avdeling for næring, kultur og helse (EKD) på Sametinget. Tittel på innlegget var «Utvikling av kulturnæringene – erfaringer og tanker fremover». – Jeg snakket om at det er særlige kjennetegn ved kulturnæringene som det er viktig at vi har kunnskap om. I innlegget la jeg også vekt på hvordan vi skal tenke nytt for bransjen og hvilke utfordringer de har med virkemiddelapparatet. 

Westlie understreker at både Sametinget og Hermetikken er klar over at vi er viktige aktører i arbeidet for å videreutvikle kulturnæringene i Finnmark.

Hermetikken Kulturnæringshage blir stadig invitert til ulike aktører for å holde foredrag med bakgrunn i erfaring og kunnskap nettverket har med kulturnæringsgründere -og bedrifter. 

Sametinget har en særlig satsing på kulturnæringer. Les mer her.

Foto: Mette T. Westlie. Foto: Ragnhild Dalheim Eriksen.