Samarbeid mellom akademia og kreative næringer

 In Forskning og publikasjoner

kreativakademiaSamarbeid mellom akademia og kreative næringer
En studie av formelt og uformelt samarbeid mellom ansatte ved Universitet i Agder og lokale bedrifter innenfor kreative næringer i regionen. Prosjektet er finansiert av VRI-Agder. Agderforskning – prosjektrapport nr. 9/2013.