Samarbeid om den finske tilhørigheten

 In Nyheter, Prosjekter

Hvordan spille hverandre god? Det spørsmålet var startskuddet for et prosjektsamarbeid  mellom Vadsø næringsforening og og Maritim Facilitator Norway AS. Nylig bevilget Vadsø kommune 105 000 kroner i støtte fra næringsfondet for å se nærmere på et reiselivssamarbeid mellom Vadsø og Bugøynes.

– Gjennom økt satsing på å utvikle aktivitetsaksen over fjorden tror vi at det vil styrke reiselivssatsingen for alle involverte bedriftene.

Det sier Roar Bekkelund i Maritim Facilitator Norway AS. Leder i Vadsø næringsforening, Henriette Saxi Wikstrøm, er enig. De er samarbeidspartner i prosjektet.

– Jeg har stor tro på dette prosjektet. Alle snakker om hvor mye turisme betyr for samfunnet. Hvis vi skaper mer aktivitet vil det få positive ringvirkninger for alle.

Et hav av muligheter

– Bugøynes har lyktes i å lage en turistkorridor med Finland, det har ikke Vadsø. Det er bakteppet for prosjektet, sier Bekkelund. Hva kan Nord-Varanger bidra med slik at Bugøynes får økt verdiskaping, og vi får synergier av dette?

Aktørene i Varanger er små med begrensede ressurser, men vi har bygd opp en en ressursgruppe med blant andre Jakobselvkaia, Barents Safari og Arntzen Arctic Adventures. De som er med i prosjektet er Jakobselv-kaia AS, Varanger- tunet, Barents Safari, Ekkerøy Feriehus, Vidar Aastrøm, Bistroen i Bugøynes, Bugøynes opplevelser og Maritim Facilitator Norway AS, i tillegg til prosjekteier Varanger Næringsforening. Elsa Haldorsen, og en aktør til i Bugøynes, vil være med i prosjektet.

Kortversjon er at vi ønsker å undersøke muligheten for økt verdiskaping ved å videreutvikle turistaksen Finland-Varanger.

Bekkelund forteller at målsettingen med forprosjektet er at det skal munne ut i konkrete prosjekter for bedriftene, og at det skal være på et praktisk nivå.

– Vi må gjøre en jobb ved se på turisstrømmen, hva bedrftene har som de kan bidra med, om det er andre aktører vi kan kople inn i prosjektet, f.eks. kvenmuséet. Det er den finske tilhørigheten som er kjernen i prosjektet. Og i det ligger et hav av muligheter.

– Dette er bare begynnelsen

– Vi må starte med å få kunnskap om hverandre i Vadsø og Bugøynes. Vi må kjenne naboene våre og gjensidig vite hva som skjer innenfor reiselivs- og servicenæringa. Det er jo mange ting vi kan tilby, men det nytter jo ikke når ingen vet om det, sier Henriette Saxi Wikstrøm.

I forprosjektet skal det i første omgang jobbes med å

– snakke med aktørerne
– skaffe informasjon og fakta om turiststrømmende
– finne relevant grunnlagsdata
– intervjue de som er i næringa både i Vadsø og Bugøynes
– avklare om offentlie aktører er villig til å gå inn i prosjektet

Et slikt prosjekt som er viktig som et signal der vi samler troppene og går i samme retning, sier Wikstrøm.

– Når vi skaper noe i sentrum ser butikkene at det skjer noe, og det gir ny inspirasjon og en samlet markedsføring. I næringsforeninga er det viktig å jobbe med det strategiske, men med et operativt fokus. Vi er ute etter prosjekter som skaper aktivitet og det må være konkret.

Roar Bekkelund og Henriette Saxi Wikstrøm. Foto: Johan Isak Niska

Vi skal bygge en samarbeidskultur

Roar Bekkelund har de siste årene jobba med verdiskaping på mange områder, også reiseliv. – Jeg ser at hvis vi ikke klarer å bygge en kultur der vi bruker de ressursene vi har lokalt, blir det mye vanskeligere å få til noe.

Bekkelund har vært på utkikk etter noen som kan være en samarbeidspartner for å få til økt verdiskaping og utvikle nye prosjekter.

– Næringsforeninga er en slik aktør. Sammen kan vi bygge en samarbeidskultur mellom ulike næringer.

Henriette Saxi Wikstrøm er enig.

– Roar ringte til meg og spurte om vi skulle samarbeide om dette prosjektet. Vi tok et møte, utviklet idéen og fikk mye hjelp gjennom Gründertorget. Så startet vi med dette prosjektet, men det kan fort bli flere. Det er artig å være med på å skape noe.

Næringsforeninga har 80 medlemsbedrifter innenfor blant annet detaljhandel, maskinentreprenører, hotell- og restaurantbransjen  og reiselivsnæringa. Nå skal det ansettes en person som skal blant annet skal jobbe med prosjekter, skape aktivitet, positiv fokus, kurs og opplæring.

Roar mener at det er viktig å få til samarbeid på tvers, ikke være opptatt av at hvis noen får noe så får andre mindre.

– Synergiene er åpenbare, men vi har ikke bygd en kultur for samarbeid. Det skal vi gjøre noe med i dette prosjektet.

Vi tror på dette prosjektet, det er spennende og skal resultere i et unikt turist-samarbeid mellom Vadsø og Bugøynes.

———————————————————

I vedtaket fra Vadsø kommune står det:

Vadsø Næringsforening får kr 105 000 fra kommunens ekstraordinære næringsfond covid-19 til å utrede muligheten for å økt turistsamarbeid mellom Vadsø og Bugøynes. Gjennom økt satsing på å utvikle aktivitetsaksen over fjorden mellom aktørene i Vadsø og Bugøynes håper man å hjelpe og styrke reiselivssatsingen for alle involverte bedrifter.