Samarbeidspartnere

 In Kulturnæringsutvikling

Hermetikken Kulturnæringshage har fokus på å knytte til seg viktige og varierte samarbeidspartnere lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Hensikten er å styrke næringshagen og bedriftene i nettverket slik at vi sammen står sterkere om å utvikle og innovere kulturnæringsbransjen.

 

Finansielle samarbeidspartnere

Kulturrådet, Finnmark fylkeskommune, Innovasjon Norge, Regionalt forskningsfond, Buskerud fylkeskommune, Møre- og Romsdal fylkeskommune, Sparebank1 Nord-Norges kulturnæringsstiftelse, SIVA, VRI Finnmark, Forskningsrådet, Inkubator Nord, Sametinget.

Kulturnæringssamarbeid

VERK, Klekkeriet kulturnæringshus, Kulturnæringssatsinga i Berlevåg, NODA – Nordnorsk Design- og arkitektursenter, KULTmag, Agderforskning, UiT Norges Arktiske Universitet, Norut

Samarbeidspartnere – næringsutvikling

Kirkenes næringshage, Linken Næringshage, Nordkapp Næringshage, Hammerfest Næringshage, Næringshagene i Norge, Finnmark fylkeskommune, Varanger Næringssenter, Tindved Kulturhage, Sunnmøre kulturnæringshage, Aura Kulturhage