Sametingets handlingsplan om kulturnæring

 In Forskning og publikasjoner

sametingetkulturnringSametingets handlingsplan om kulturnæring
Handlingsplanen vil forsøke å klargjøre definisjonen Sametinget legger til grunn når en snakker om samisk kulturnæring, og synliggjøre hvordan denne bransjen skal prioriteres i fremtiden.