Samfunnsløftet – når det blåser som verst!

 In Nyheter

Kommentar signert Per Olaf Persen, banksjef, FS Øst Finnmark, SpareBank 1 Nord-Norge

Vi som bor og virker i Nord-Norge vet mer enn noen andre at været kan skifte brått. Når godværet har vart lenge nok til at selv den største pessimisten tror at dette er den nye normalen, bøndene kan ta slåtta to ganger på en sommer, multebæra er moden i juli,  eller at fjorden er full av torsk, fiskemottakene er åpne og prisen er rekordhøy, ja da… slår noe inn i ryggmargen, hvor lenge vil dette vare og hva har vi i vente?? Slik har vi levd i hundrevis av år her i nord. Det skifter fort og ingenting skifter fortere enn været, men vi står han av!

Slik var situasjonen også i det herrens år 1836, men problemet på den tiden var at det var flest pessimister, med god grunn! Det hadde i flere år vært nedgangstider her i nord og gevinsten av det som ble høstet av naturen, inkludert havet forsvant til kapitalkreftene sørover og gjerne de som kom og dro sjøveien.

Vi trenger en bank! Noen av de gjenværende optimistene bestemte seg for å starte en bank for å ha kapital til å låne ut til folket i Nord-Norge slik at verdiene kunne bli igjen i landsdelen og samtidig kunne sikre videre vekst og utvikling så vi kan stå han av når både været og økonomien skifter.

De gode kreftene bestemte seg for at banken skulle eies av det nord-norske samfunnet, det skal være «vårres bank» og hvis det blir overskudd så skal det gå til allmennyttige formål i lokalsamfunnet og komme flest mulig til gode.

I dag, 184 år senere, er det fortsatt slik, vi kaller det Samfunnsløftet! Med stabil styring, klokskap og godt bankhåndverk har banken overlevd skiftende vær og økonomi og kunne i 2019 bidra med kr 300 millioner til 1361 prosjekter.

I 2020 gjelder fortsatt kjøreregelen fra 1836, allmennyttige formål som kommer flest mulig til gode. Vil du vite mer så er det enklest å lese om kriteriene på denne siden https://www.sparebank1.no/nb/nord-norge/om-oss/samfunnsansvar.html

Når dette skrives så herjer Koronapandemien og veldig mange er dessverre helsemessig utsatt. I tillegg må vi erkjenne at vi går inn i det verste økonomiske uværet på lange tider og sikten er i dag så uklar at det er vanskelig å si når det skifter til bedre vær. Én ting har vi allikevel med oss, det kommer til å snu, til det bedre, det har vi lært.

Vi trenger dere som har trua og har du en idé, eller et prosjekt som er bra for fellesskapet så er det kanskje tida for det når den verste stormen har lagt seg.

Vi vet ikke hvordan det ser ut rundt oss når uværet er over og hva Samfunnsløftet kan bidra med akkurat da, men vi har et klart mål om at Samfunnsløftet skal gjøre en forskjell for oss i Nord-Norge, på kort og lang sikt og kanskje aller mest når det blåser som verst!