Samisk scenetekst presenteres i Chile

 In Nyheter

Siri Broch Johansen er en av 9 kvinner fra Europa som er plukket ut til å delta på kvinnekonferansen Playwrights International Conference i Chile som går fra 7.-14 oktober. Hun har allerede startet den lange reisen  til Sør-Amerika der deler av hennes scenetekst fra masterprosjekt på Teaterhøgskolen skal fremføres. 

Kvinnelige dramatikere fra hele verden samles i Santiago og har her sjansen til å skape nye internasjonale nettverk og delta i interessante diskusjoner. Her får de en iscenesatt lesning som regissøren allerede har jobba med skuespillere for å iscenesette.

– Dette er altså første gang jeg bare skal se på. Det eneste jeg har gjort er å ta opptak av en sang som er med i stykket. Den blir spilt under lesninga, forteller en spent Siri Broch Johansen.

Teksten som skal fremføres handler om en fiktiv stat der maktforhold og styresett undersøkes og avsløres.

fullsizeoutput 30ea

SOS Dobrie handler om den fiktive staten Sabmie Ovttastuvvon Siiddat (De samiske forente siidaer). SOS er en stor, gammel og mektig stat. Sceneteksten jeg har skrevet, undersøker maktforholdene i en verden hvor sabmierne er vant til å styre. Ved å kle på samer den selvfølgelige arrogansen som det å styre i over tusen år kan gi, prøver jeg å finne ut nye ting om de maktforholdene vi lever med i den virkelige verden. Å skrive en tekst hvor landet er hovedkarakteren, bidrar også til å avkle den dehumaniserende makta. Ingen er mennesker i dette landet. Alle er figurer.

– Dette er et forsøk på å tenke territorielt om en ikke-kolonisert verden. Og det er et utdrag av denne teksten som skal fremføres på konferansen.

Det handler om en iscenesatt lesning med fokus på den politiske konflikten i stykket. Teksten skal være på spansk og alle skuespillerne er chilenere. Det er konferansespråket.  

Den 11. utgaven av Women Playwrights International conference i Santiago gir en mulighet for å møtes og bygge nettverk og varige kontakter mellom kvinnelige dramatiker og profesjonelle teaterfolk. Målet med konferansen er å ha en innvirkning på samarbeid og å bygge bro mellom mennesker fra ulike deler av verden.

– Det handler om rettigheter for alle kjønn, retten til å leve i trygghet for den man er og leve som man vil. Det er spesielt for meg å være samlet på en konferanse der det bare er kvinner fra hele verden. Jeg har ikke vært i en slik kvinneverden siden 1994, så dette ser jeg frem til. 

Søknadsprosessen for å få delta startet allerede våren 2017 da Siri jobbet med masterprosjektet. Hun fikk vite om konferansen på Teaterhøgskolen. Og nå er hun på vei til Chile. 

Der skal hun delta på lesninger og visninger hele uka i Santiago. De favner temaer hun er spesielt opptatt av som blant annet LHBTIQ-problematikk, urfolksproblematikk og vold/voldtekt/overgrepsproblematikk. 

– Jeg ser fram til å lære mer om hvordan andre skriver om dette, og om hvilke dramaturgiske grep de tar. Og ikke minst gleder jeg meg til å bli kjent med mennesker jeg eller aldri ville truffet. 

– For meg personlig er det veldig spennende å inngå i en global kontekst. Som samisk kunstner jobber jeg alltid internasjonalt, men jeg har aldri inngått i en konstellasjon som favner videre enn de nordiske landene, sier Siri. 

– Bare det å møte medskrivende kvinner fra alle kontinenter, er spesielt. Jeg vet ikke hva dette kommer til å bety for meg kunstnerisk/profesjonelt, men at det kommer til å bety noe, er helt sikkert.