Satser stort på hørselshjelp!

 In Nyheter

Nå åpner Hørselshjelpen AS dørene midt i Kirkenes sentrum for de som plages med hørselen eller vil forebygge hørselsskader. 

– I løpet av sommeren pusser vi opp lokaler og flytter inn i Dr. Wessels gate 5 og beregner åpning i midten av august. 

Det forteller Nann-Helen Hartgen Varsi, autorisert audiograf med hele Finnmark som dekningsområde.

– Her blir det butikk, verksted, hørsel- og høreapparattjenester, utsalg av tekniske hjelpemidler for høreapparatbrukere samt for hørselshemmede som ikke bruker høreapparater.

Innovativ satsing på sosialt entreprenørskap 

Hørselshjelpen er medlemsbedrift i Hermetikken Kulturnæringshage, men hva har hørselshjelp med kulturnæringer å gjøre?

Svaret er innovasjon, kreativitet og nye løsninger i skjæringspunktet mellom offentlig og privat virksomhet: Sosialt entreprenørskap.

«Nå er tiden her for å skape mer radikal innovasjon i offentlig sektor. Ny retning for landet og nye samarbeid mellom det offentlige og private har sammen klart å skape nye vekstnæringer, inntekter og arbeidsplasser.»

Dette er et direkte sitat fra Innovasjonstalen 2017 som Innovasjon Norge har reist land og strand rundt og predikert om til folket. 

– Vi i Hørselshjelpen oppfyller denne tanken ved å avhjelpe et behov som er større enn det offentlige kan gi. Det gjør vi med å tilby et raskere tilbud med nye virkemidler og et større og mer variert tilbud. 

Sier Nann-Helen, og mener det er en vinn-vinn-situasjon for alle.

Nye samarbeidspartnere

Hørselshjelpen AS utvikler tilbudet ved å trekke inn flere samarbeidspartnere, sier Nann-Helen.

– Vi har nylig inngått samarbeid med HearMe as. Vi ønsker å fremme audiografer/audiograftjenester i kjeden for å kunne yte best mulig service for høreapparatbrukere.

HearMe er et selskap som har spesialisert seg på individuelle løsninger for kundene bygd på ny teknologi på et felt der innovative løsninger stadig utvikles.

– Gjennom å samarbeide med HearMe er vi med på å gi god kvalitet på ustyr til kundene, og synliggjøring/gir enklere tilgang til tjenester. Sammen satser vi på audiografer i butikker nært brukeren.

Robert Przybysz Shutterstock NTB scanpix 0

Ny-gammel etablering

Mange som plages med hørselen kjenner til Nann-Helen Hargen Varsi fra før. Fra hun var ferdig utdannet i 1996 til 2012 jobbet hun som audiograf/ledende audiograf på Hørselsentralen ved Sørlandet Sykehus Kristiansand.

I 2012 flyttet hun til Kirkenes for å jobbe på sykehuset , og er fremdeles i full jobb på Øre-Nese-Hals-avdelingen der.  

Året etter etablerte hun bedriften Hørselshjelpen som hun i 2016 omgjorde til aksjeselskap samtidig som hun ble medlem av Hermetikken Kulturnæringshage. 

Nå har hun underavdeling i Karasjok og to tilsatte som er samisktalende for bedre å dekke tilbudet for den samisktalende delen av befolkningen i Finnmark. 

I Kirkenes er det én fulltidsansatt i tillegg til Nann-Helen selv som jobber etter behov. 

 

Frem til åpninga i Kirkenes sentrum i midten av august er Hørselshjelpen fortsatt tilgjengelige på Håbeth 2, Sandnes.