Siri Brock Johansen på festspillene

 In Nyheter

Denne historien får du høre hvis du gjester Siri Broch Johansen sitt arrangement på Festspillene i Nord-Norge med sceneteksten SOS:

«Sabmie Ovttastuvvon Siiddat (SOS). Det eldste og mektigste riket i Europa. Russlands nærmeste allierte, og søsterfolk av bøffelfolket på Tatankas enorme sletter i vest.

– Men er alt bra i dette matriarkatet? Eller bør den store høvding Sagka 35 lytte litt til det plagsomme moskusfolket, dette mikroskopiske selvtitulerte urfolket som bor i og på Dovre?

Kan de ikke bare flytte seg litt, slik at staten får utvide Dovre diamantgruver? Det kan da ikke være så himla nøye med beitet til moskusene? Det er jo plass nok! «

Med turnemidler fra Festspillene i Nord-Norge har Siri Broch Johansen reist rundt i Nord-Norge og holdt lesninger av sceneteksten SOS. På bakgrunn av lesningene har hun skrevet til ny tekst og strøket tidligere tekst.

Publikum på lesningene har både vært medlesere og deretter medskrivere av sagaen om dette landet. Prosjektet går ut på å undersøke makt. Dette gjør Johansen gjennom å skrive om en verden som ikke er kolonisert gjennom mange hundre år. I prosjektet har Johansen også undersøkt tilfeldig dramaturgi. 

På Festspillene blir det loddtrekning om scenerekkefølgen. Det blir en lesergruppe som leser de forskjellige scenene fra landet SOS i tilfeldig rekkefølge. Det blir sang og ukulelespill. Det blir kaffe.

Men blir det en varslet katastrofe? Eller kan sannhets- og forsoningskommisjonen roe gemyttene før den tid?

Det vil vise seg for de som kommer på lesninga i 2.etg. på Bark, mandag 25.juni kl. 19.30.

Siri Broch Johansen er forfatter og artist, og skriver både bøker og scenetekst. Hun er en av 49 medlemsbedrifter i Hermetikken Kulturnæringshage.