I tre dager har filmfotograf Ken Are Bongo, danseren Marthe Kristiansen og Flavia Devonas testet ut dans og film ute i naturen.

- Målet var å finne et konsept for å få til et kunstnerisk tverrfaglig samarbeid mellom dans og film, og for å gjøre en samfunnsaktuell kommentar på kystkulturens forandring i Finnmark.

Det forteller Flavia Devonas i Arctic Culture Lab i Kjøllefjord.

- En dansefilm skal være et enhetlig kunstnerisk produkt der film og dans er likeverdige partner med sine respektive virkemidler, derfor har vi eksperimentert med forskjellige koreografiteknikker tilpasset film.

Hun forteller at det å skape bevegelsesmaterial tilpasset utemiljøet har vært spennende og utfordrende. Det har vært viktig å få testet ut forskjellige kunsteriske og tekniske løsninger med å filme dans under vanskelige vær- og lysforhold.

Foto: Ken-Are Bongo

Location er Kjøllefjord og Mehamn, ute i den uberørte og tilsnødde naturen.

- Jeg kan bare si at vi virkelig har filmet under tøffe forhold med 18m/s vind, men det var jo en del av prosjektet å teste ut hvordan det er å danse og filme under ekstreme værforhold.

Sier Flavia, og understreker at som danser og koreograf er Finnmarks kysten veldig inspirerende for dansebevegelser.

- Som nærværende kropp er vi del av det fysiske og naturlige omgivelsen og samtidig en sensor for forandringer i naturen. Kystkulturen er preget av stadig forandring.

- For å illustrere den enorme størrelsesforhold mellom mennesker, natur og inngrepet i naturen velger jeg filmmediet. I tillegg blir dans tilgjengeliggjort til et større publikum når den vises gjennom film i stedet for på en scene.

Særlig i Finnmark finnes det få scener som viser dans, men mange byer har en kino.

Flavia Devonas syns det har vært flott å jobbe med Ken Are Bongo.

- Han har jo lang erfaring med å jobbe i tøffe værfohold og har allerede laget noen filmer med bevegelse i fokus. Vi har jobbet med å lete etter et kunstnerisk/estetisk språk der film og dans er likestillte kunstneriske uttrykksformer.

Filmen skal ikke dokumentere dansen, men ha i seg selv en kunstnerisk dimensjon. Det var et av  målene med prosjektet som ble støttet av Sparebankens Kulturnæringsstiftelse. 

Dette er et forprosjekt for å finne et kunstnerisk språk og den endelige filmen skal lages i november, i begynnelsen av mørketiden.