SIVA premierer Hermetikken!

 In Nyheter

Hermetikken kulturnæringshage får ekstra penger fra SIVA til å fortsette utviklingsarbeidet!

Hermetikken Kulturnæringshage er en av næringshagene i Norge som premieres med ekstra penger til å drifte næringshagen for sine medlemsbedrifter. Allerede fra høsten kommer økningen som skal brukes til nye måter å styrke og utvikle kulturnæringsbedriftene våre på.

Daglig leder Mette T. Westlie er veldig glad for nyheten fra Siva.

– Dette er en fantastisk nyhet for oss, nå blir det full gass! Vi har vokst jevnt og trutt de siste årene, og vi ønsker å levere gode tjenester enten bedriften befinner seg i Kautokeino, Vadsø eller Kjøllefjord. Da må vi tenke nytt og utvikle flere digitale løsninger.  At SIVA nå ønsker å satse sterkere på Hermetikken, gjør at vi kan legge skikkelig trykk bak dette arbeidet.  Denne tillitten fra SIVA skal komme bedriftene til gode.

Det er SIVA, en del av det offentlige virkemiddelapparatet for næringsutvikling i Norge, som nå øker støtten til de næringshagene de mener har levert best resultater og har størst utviklingspotensiale. Hermetikken Kulturnæringshage er en av næringshagene som har kommet svært godt ut av den nye finansieringsmodellen. 

– Dette er et målrettet arbeid der vi løfter frem gode miljøer og bruker de offentlige tilskuddene der de gir størst effekt. Det vil gjøre Siva til et mer effektivt virkemiddel for lokal og regional næringsutvikling, sier Kjerstin Spjøtvoll, direktør for innovasjon i Siva. 

I en pressemelding fra SIVA fremkommer detaljene i overgangen.

«En styrking av næringshageprogrammet

Ny finansieringsmodell skal gjøre Næringshageprogrammet til et mer effektivt virkemiddel og bidra til raskere utvikling av lokalt og regionalt næringsliv.

Sivas nettverk av innovasjonsselskaper spiller en viktig rolle i den omstillingen norsk næringsliv befinner seg i. Siva ser behov for at disse selskapene organiserer seg i sterkere regionale enheter med større geografisk nedslagsfelt.

Nå spisses Næringshageprogrammet inn mot dette gjennom en ny finansieringsmodell der næringshager med god måloppnåelse og stort utviklingspotensial løftes fram og forsterkes.

– Dette er et målrettet arbeid der vi løfter frem gode miljøer og bruker de offentlige tilskuddene der de gir størst effekt. Det vil gjøre Siva til et mer effektivt virkemiddel for lokal og regional næringsutvikling, sier Kjerstin Spjøtvoll, direktør for innovasjon i Siva.

Tre nivå

Den nye finansieringsmodellen har tre nivå basert på en rekke kriterier for verdiskaping, måloppnåelse og framtidig potensial. Den nye modellen innebærer en spissing inn mot de miljøene med størst potensial og god måloppnåelse. Som en naturlig følge av dette vil noen miljø også miste sine tilskudd og tas ut av programmet.

  Nivå 1: 1,5 mill. kroner pr år

  Nivå 2: 1,1 mill. kroner pr år

  Nivå 3: 0,8 mill. kroner pr år

Modellen innføres fra og med 2. halvår 2016 og får full effekt fra og med 2017. Fra 1. januar 2017 vil antallet Sivastøttede næringshager reduseres fra 47 til 39 selskaper fordelt på alle landets regioner. Samtidig økes også Sivas samlede tilskudd til programmet med i overkant av 4 mill. kroner årlig til 39,1 mill. kroner. I tillegg til Siva bidrar også de enkelte fylkeskommuner med tilskudd til næringshagene under programmet.

Faktaboks – Næringshageprogrammet:

En næringshage samlokaliserer utviklingsorienterte bedrifter for å fremme vekst, samarbeid og utvikling.

I næringshagen får bedriftene tilgang til kompetanse, nettverk og et faglig og sosialt fellesskap.

Næringshagene skaper verdi for bedriftene, lokalsamfunnet og det regionale næringslivet.

Siva er programoperatør og bidrar med kapital, kompetanse og nettverk til næringshagene innenfor programmet.

Næringshageprogrammet eies av Kommunal- og moderniseringsdepartementet og fylkeskommunene. Fylkeskommunene er også medfinansiør av programmet.

Oversikt tildelinger i Næringshageprogrammet fra og med 1. halvår 2017:

     (4 næringshager)

   Prestfoss

   Namsos

   Stryn/Nordfjordeid

   Røros

      (17 næringshager)

   Sortland

   Gol

   Vadsø

   Dokka

   Vågå

   Mandal

   Magnor

   Oppdal

   Honningsvåg

   Orkanger

   Voss

   Sandnessjøen

   Sand

   Volda

   Verdal

   Fagernes

   Kviteseid

      (18 næringshager)

   Kristiansund

   Vanvikan

   Vikebukt

   Dalsøyra

   Storslett

   Kirkenes

 
Nivå 1: 1,5 mill. kroner pr år

Buskerud Næringshage AS

Namdalshagen AS

Næringshagen i Nordfjord AS (Stryn/Nordfjordeid)

Rørosregionen Næringshage AS


Nivå 2: 1,1 mill. kroner pr år

Fabrikken Næringshage AS

Hallingdal Næringshage AS

Hermetikken Næringshage AS

Landsbyen Næringshage AS

Lillehammer og Gudbrandsdal Kunnskapspark AS

Lindesnesregionen Næringshage AS

Magnor Næringshage AS

Nasjonalparken Næringshage AS

Nordkappregionen Næringshage AS

Næringshagen i Orkdalsregionen AS

Næringshagen på Voss AS

Sentrum Næringshage AS

Suldal Vekst AS

Sunnmøre Kulturnæringshage AS

Tindved Kulturnæringshage AS

Valdres Næringshage AS

Vest-Telemark Næringshage AS

Nivå 3: 800 000 kroner pr år

Bølgen Næringshage AS

Fosen Innovasjon AS

Føniks Næringshage AS

Gulen og Masfjorden Næringshage AS Halti Næringshage AS

Kirkenes Næringshage AS

Linken Næringshage AS

Medvind Næringshage AS

Nordhordland Næringshage AS

Båtsfjord Ølen Austrheim

Næringshagen i Hardanger AS Øystese

Næringshagen i Østfold AS, Rakkestad

Rogaland Ressurssenter AS, Avaldsnes

Ryfylke Næringshage AS, Finnøy

Sapmi Næringshage AS, Tana

Senja Næringshage AS, Finnsnes

Sognefjorden Næringshage AS, Aurland

Sørlandsporten Næringshage AS, Risør

Sør-Østerdal Næringshage AS, Rena


Ut av program

(8 næringshager)

Aura Næringshage AS

Sunndalsøra

Hammerfest Næringshage AS, Hammerfest

 Kapp Næringshage AS, Kapp

Lister Nyskaping AS, Lyngdal

Næringshage Nord AS, Bardufoss

Odal Næringshage Utvikling AS, Skarnes

Solør Næringshage AS, Flisa

Trøndersk Kystkompetanse AS, Dyrvik

For mer informasjon, kontakt:

Kjerstin Spjøtvoll, direktør innovasjon, 922 13 106, kjerstin.spjotvoll@siva.no Roy Strømsnes, kommunikasjonsdirektør, 909 33 114, roy.stromsnes@siva.no

Om Siva:

Siva er et statsforetak eid av Nærings- og fiskeridepartementet. Selskapet er en del av det offentlige virkemiddelapparatet for næringsutvikling og samarbeider tett med Innovasjon Norge og Norges forskningsråd. Selskapet har 42 ansatte og er lokalisert i Trondheim. www.siva.no