Skaper kulturnæringer attraktive steder?

 In Nyheter

I den politiske debatten synes det å være en bred enighet om at kultur og kulturelle næringer skaper attraktive steder. Både hos de som bestemmer og de som forsker blir dette lite problematisert.

Derfor er det veldig overraskende når forskere fra Telemarksforskning ikke finner noen sammenheng mellom hvor mye en kommune bruker på kultur og tilflytting (se TF-notat 1/2012 – Skaper kultur attraktive steder?).

Som det heter i den rapporten «Ingen av analysene viser at kultur har en statistisk signifikant påvirkning på nettoflyttingen«.

Dette illustrerer at det ikke er et helt enkelt og likefram spørsmål.

Som med det meste i samfunnet er det ofte komplekse og sammensatte problemstillinger  bak ulike endringer. I to prosjekter ser vi nå på hvordan kultur påvirker steders attraktivitet.

– Det ene tar for seg hva Operaen som kulturinstitusjon og signalbygg betyr for Oslo. Er Oslofolk stolte av Operaen? Har det gjort noe med selvtilliten til byen? Går det i det hele tatt an å forske på dette?

– I tillegg gjør vi nå et prosjekt i samarbeid med Telemarksforskning for å se enda nærmere på  sammenhengen mellom stedsattraktivitet og kultur. Kan man ved å studere ulike tilflytteres  bakgrunn – som utdanningsnivå; barnefamilier; alder etc –  si noe mer nyansert om kultur og attraktivitet?

Kunst og kultur er viktig for ethvert samfunn, og kan være helt sentrale for å skape gode og levende lokalsamfunn. Det sier forsker ved Østlandsforskning Atle Hauge. Han mener at i tillegg til å bidra til økt livskvalitet ved å tilby gode kulturopplevelser og sørge for mangfold i det samlede aktivitetstilbudet, fungerer kulturbegivenheter ofte som viktige møteplasser i lokalmiljøet.

Forsker Atle Hauge

– Kunsten har en attraksjonskraft som vi gjerne vil assosieres med, og kan skape en felles identitet. Men hva vet vi egentlig om hvordan kunst kan spille denne viktige rollen, og gode strategier lokalsamfunn kan bruke for å utnytte denne kraften. Det skal vi forsøke å kartlegge i denne undersøkelsen, sier Hauge.

Prosjektet vil samtidig være et emnestudium, hvor læringen skal skje gjennom studentdrevne aktiviteter slik som gruppearbeid, individuelt arbeid, presentasjoner av relevante artikler, samt forelesninger.