Søknadsfrister våren 2022

 In Nyheter

Både Norsk Kulturfond, Nordnorsk Filmsenter og Samfunnsløftet har søknadsfrister i tiden som kommer. Kanskje det er på tide å kvesse søknadsblyanten?

Norsk Kulturfond har søknadsfrist 2. juni for en rekke av sine ordninger. Det gjelder blant annet Arrangørstøtte musikk, arrangørstøtte visuell kunst, forprosjekt scenekunst, komposisjon og produksjon av musikk, prosjektstøtte til kunstnere i etableringsfasen, Turné- og virksomhetstilskudd for musikere, artister, ensembler og band (tidl. Tilskuddsordning for musikere og musikkensembler) og Utstyrs­støtte til felles­verksteder og gjestekunstordninger bare for å nevne noe.

For utfyllende liste, klikk her: Søknadsfrist Norsk kulturfond 020622 – Kalenderhendelse – kulturradet.no

 

Jobber du med film, har Nordnorsk filmsenter søknadsfrist 30 april. Her kan du blant annet søke om midler til utviklingstilskudd og produksjonstilskudd til kortfilm og dokumentarfilm, og mye annet.

Se utfyllende liste her: Nordnorsk Filmsenter (nnfs.no)

 

Vi nevner også at Sparebank1, Samfunnsløftet har søknadsfrist 15. mai.

Les mer om denne ordningen her: Søk om støtte | SpareBank 1 Nord-Norge