Stipend til kunstnere i Troms og Finnmark

 In Nyheter

Det ble fra Troms og Finnmark søkt om 321 kunstnerstipend. 42 av søknadene ble innvilget, viser tall fra Kulturrådet. 

Onsdag ble 1 198 kunstnere tildelt Statens kunstnerstipend. Årets tildelinger utgjør i tillegg til de ordinære arbeids- og diversestipendene, 309 ekstra stipender, som del av Kulturdepartementets krisepakker til kultursektoren.

Det kom inn 11 262 søknader fra nesten 5 000 søkere til årets tildelingsrunde, med søknadsfrist i oktober 2020. Det er mer enn 2 000 flere søknader enn året før. Søknadene har blitt behandlet av over 120 representanter i 23 ulike stipendkomiteer, som har måttet gjøre mange tøffe prioriteringer, ifølge Kulturrådet.

Det er seks ulike stipendordninger, og for fire av dem utgjør stipendet et årlig beløp på 283 000 kroner i inntil fem år (inntil ti år for etablerte kunstnere og seniorkunstnere). For de to diversestipend-ordningene er tilskuddet et engangsbeløp på inntil 90 000 kroner. De 309 ekstra stipendene blir tildelt som ettårige arbeidsstipend.

Se oversikt over alle tildelinger for alle kunstnere HER.