Surstoff – et løft for kulturnæringene i Finnmark!

 In Surstoff

– Vi har blitt mer synlig og fått til mer samarbeid med andre kreative næringsaktører takket være Surstoff!

Det er noe av det kulturnæringsbedriftene forteller i evalueringa av det 3-årige Surstoff-prosjektet der målet har vært å styrke kulturnæringene i Finnmark.

Til sammen har det vært 280 deltakere på Surstoff samlingene, samarbeidet har økt, synligheten er blitt bedre, og de henter støtte og råd fra hverandre. Det er noen av resultatene av prosjektet som nå sluttføres.

Perleporten Kulturhus i Honningsvåg er en av bedriftene som har deltatt aktivt i Surstoff og deltatt på to av tre samlinger. For Tore Fosse har prosjektet betydd så mye at han sier det er vanskelig å sette ord på det.

 – Da jeg første gang hørte visjonen til Helga Pedersen om 500 kulturarbeidsplasser følte jeg ikke at vi var en del av det. Men da Surstoffprosjektet kom ble dette målet forløst, sier han.

Verdien av møteplasser

Et av de viktigste målsettingene Surstoff-prosjektet har vært å styrke samarbeidet og nettverket mellom kulturnæringsbedriftene. Derfor har de tre samlingene i henholdsvis Vadsø, Hammerfest og Alta vært viktig. Evalueringa viser at det er en riktig satsing.

Av de som har deltatt på mer enn én samling, sier hele 89 % at de har innledet samarbeid med andre i Surstoff-nettverket. 

Mange av bedriftene mener at Surstoff har gjort dem mer synlig for hverandre, noe som er en forutsetning for nettopp samarbeid.

Daglig leder Mette T. Westlie i Hermetikken Kulturnæringshage mener dette er en av de viktigste suksessfaktorene i prosjektet.

– Kulturnæringsbedriftene er ofte små og er avhengig av samarbeidspartnere for å håndtere større prosjekter og få inspirasjon og innspill til vekst og utvikling. Derfor er det svært gledelig at så mange har fått nye samarbeidspartnere gjennom å delta i Surstoff prosjektet.

– Det å kunne treffes og bli kjent med hverandre og hverandres kompetanse på en slik årlig samling svarer 86% er viktig. Det er også veldig gledelig å se at hele 80% sier de har fått hjelp, støtte og gode råd fra andre i Surstoff-nettverket.

Hermetikkenlederen mener at dette er god nettverksbygging i praksis, og det har nok vært en viktig suksessfaktor at prosjektet har gått over 3 år. Det er så mye lettere å ta kontakt med hverandre og kunne hjelpe hverandre når man først har truffet hverandre. At hele 83% tror at de i fremtiden vil samarbeide mer med aktører de har blitt kjent med gjennom Surstoff, lover også veldig godt for fremtiden, mener hun.

Tore Fosse i Perleporten poengterer hvor viktig verdien av møteplass er.

– Vi har mange prosjekter og samarbeid som kan spores direkte tilbake til Surstoff-samlingene. Her møter vi andre i bransjen som jobber like knallhardt som oss. Sammen med andre får vi høre hva andre gjør for å lykkes, hva som rører seg i bransjen og om det er noe vi kan gjøre i lag.

– Når vi møtes er det for å få kompetanseheving og tilgang til nye nettverk og samarbeidspartnere. Vi har alle samme agenda: Vi vil lykkes, utvikle bedriftene våre og bli mer lønnsom.

Lønnsom og sterk

En av de viktigste målsettingene i Surstoff-prosjektet har vært å gjøre kulturnæringsbedriftene mer synlig overfor kunder slik at de blir sterkere og mer lønnsom. Det har gitt effekt, viser evalueringsresultatene.

72 % sier at de har økt lønnsomheten i bedriften sin de siste 3 årene. Og 91 % sier at de har fått nye kunder og nådd nye markeder i samme periode.

Surstoff kan selvsagt ikke ta æren for at bedriftene har fått nye kunder og økt sin lønnsomhet, men dette er uansett gode tilbakemeldinger, sier Westlie.

– Bedriftene gjør en kjempejobb hver eneste dag i arbeidet ut mot markedet. 48% mener likevel at Surstoff i stor grad har bidratt til å gjøre bedriften mer synlig overfor kundene, og det er en veldig god tilbakemelding.

– Vi ser også at 26% har hatt økning i antall ansatte i denne 3-års perioden, og 40% av de som jobbet deltid med bedriften, sier at de har økt egen stillingsprosent. Dette viser at næringen profesjonaliseres og at flere kan leve av det de skaper og er med på å bygge både sin egen og andres arbeidsplass.

Samlet kulturnæringsfylket Finnmark til ett rike

Surstoff-prosjektet har vært med på å samle Finnmark. Det avspeiles også i styresammensetningen, der Alta er representert ved Linn Henriksen, Klekkeriet, Hammerfest med Edel Brynjulfsen og Caroline Greiner i VERK og Kulturnæringssatsinga i Berlevåg ved Liz Rekve. Vadsø er representert med Mette T. Westlie og Torill Olsen i Hermetikken Kulturnæringshage, som også ledet prosjektet.

Caroline Greiner er stolt av å ha vært med på det 3-årige løpet å gjennomføre Surstoff-prosjektet. Det føles litt som at vi har samlet kulturnæringsfylket Finnmark i ett rike, sier hun.

– Tilbakemeldinger vi får fra deltakerne er overveldende positive og jeg ser at det å samles ikke kan undervurderes i forhold til å skape bevegelse i en hel næring.

Edel Brynjulfsen støtter Greiner sine synspunkter, og tilføyer:

– Jeg mener Kulturnæringskonferansen er en svært viktig arena for kompetanse og nettverksbygging i vår omfattende bransje. Jeg vil også trekke fram viktigheten av en slik møteplass i forhold til det øvrige næringsliv og politikere. Jeg er ikke i tvil om at en årlig Kulturnæringskonferanse også i fremtiden vil være med på styrke kulturnæringene i Finnmark.

Liz Rekve mener Surstoff er noe av det mest spennende innenfor nettverksarbeid hun har fått anledning å delta i.

– For det første har gitt meg en kunnskapsplattform for alt videre arbeid jeg gjør i forhold til nettverksjobbing. Vi har nettopp startet et stort nettverk for gründere i Vesterålen og Lofoten, og jeg bruker kunnskap og erfaringene fra Surstoff aktivt inn i dette nye arbeidet. For det andre er det utrolig gøy å ha fått så mange nye coole venner – føles som jeg «kjenner hele kulturFinnmark». Sist, men ikke minst har lært noe om meg selv og det å jobbe i et teamsamarbeid med lange geografiske avstander og lange tidsmessige opphold.

Veien videre

Det tre-årige prosjektet Surstoff er altså nå i sin avslutning, men prosjektleder håper satsingen på kulturnæringsbransjen fortsetter.

– Vi er veldig stolte av resultatene vi har oppnådd gjennom Surstoff, og mener at det er viktig å bygge videre på disse resultatene, sier Westlie.  

– Vi har også fått masse innspill fra kulturnæringsbedriftene om ønsker for en eventuell videre satsing, som er viktig å ta med seg.

Hun understreker imidlertid at første prioritet er først å lage en grundig sluttrapport og evaluere hele prosjektet, så får man se hva som skjer videre.  

– Vi har i alle fall gjennom Surstoff fått se hvor utrolig mange dyktige kulturnæringsaktører vi har, og det store potensiale som ligger i denne næringa i fylket, avslutter Westlie.

__________

Surstoff-prosjektet er finansiert av Finnmark fylkeskommune, Innovasjon Norge og Kulturnæringsstiftelsen. Hammerfest kommune, Sør-Varanger kommune, Lebesby kommune, Berlevåg kommune og Alta kommune har støttet prosjektet gjennom sponsormidler og støtte til enkeltaktørers deltakelse på konferansene. I tillegg har Barentshavkonferansen støttet prosjektet med gratis standplass i 2016.