SURSTOFF

 In Nyheter

Gjennom SURSTOFF samler vi kreftene for å styrke og løfte frem kulturnæringene i Finnmark! Dette er en tre-årig satsing som skal  skape mer samarbeid, vise frem kulturnæringsbedriftene og gi inspirasjon og kompetanseheving.  Vi skal hjelpe hverandre, fremsnakke hverandre og markedsføre hverandre – og gi hverandre Surstoff!

SURSTOFF er et initiativ og samarbeid mellom Hermetikken Næringshage, VERK i Hammerfest, Klekkeriet i Alta og Kulturnæringsnettverket i Berlevåg.  Vi brenner alle for vekst og utvikling av kulturnæringene i Finnmark og er overbevist om at SURSTOFF er et viktig skritt på veien.

På de to første samlingen samlet vi rundt 100 kulturnæringsgründere fra hele fylket! Dette viser at vi ønsker og trenger et tettere samarbeid og nye læringsarenaer.  Vi skal bli bedre på markedsarbeid, bli mer synlig overfor øvrig næringsliv og vi skal legge til rette for mer samarbeid mellom bedriftene.

Forventet ferdigstilt: Desember 2016

Status: Planlegging av tredje Surstoff-samling er påbegynt.  Samlingen blir i Alta 6. og 7.oktober 2016.

Finansiører: Innovasjon Norge og Finnmark Fylkeskommune.