Sysselsettingsutvikling i kulturnæringene i Finnmark

 In Forskning og publikasjoner

sysselsettingnorutSysselsettingsutvikling i kulturnæringene i Finnmark
Analysen viser større vekst i kultursysselsettingen i Finnmark enn i landsdelen og landet. Norut – Alta: Arbeidsnotat på oppdrag for Finnmark fylkeskommune. 2012:1002