Ti samiske tidsbilder

 In Nyheter

Ti samiske tidsbilder – Logi sámi áigegova – er en utstilling sett fra et samisk perspektiv. Utstillingen viser tidsbilder av de mangfoldige kulturuttrykkene som finnes i samiske samfunn i dag. Gjennom fotografier, tekster og videoer formidles dagens samiske virkelighet.

Utstillingen er en samtidsdokumentasjon av 25 samiske personer og deres miljøer. De bor i fire land, tilhører ulike generasjoner, har ulike livssyn og er i forskjellige livssituasjoner. De er lulesamer, skoltesamer, nordsamer, sørsamer og kildinsamer. De snakker nasjonalspråkene som snakkes i landene de bor i: finsk, russisk, svensk og norsk. Halvparten snakker samisk.

Fotografiene og personenes fortellinger bærer tydelige bud om at samer har mye til felles. Likevel har hver samiske region sine kulturelle særtrekk, og de ulike miljøene har sine spesielle kulturuttrykk. Dokumentasjonen viser også at samer er moderne urfolk.

– Med fokus på mangfoldet i samisk kultur, samers selvidentifikasjon og egenfortellinger, ønsker vi å formidle vesentlige aspekter ved samenes situasjonen i dag. Vi vil vise kontrastene og vitaliteten til mennesker med samisk kultur og identitet, og de dilemmaer og motsetninger de møter som samer, minoritet og urfolk, forteller Jorunn Eikjokk.

Produksjonen var opprinnelig laget av Riddo Duottar Museat – De Samiske Samlinger i Karasjok.

Sosialantropolog og kulturprodusent Jorunn Eikjokk har intervjuet og fotograf Ola Røe fotografert representantene fra Sápmi.