Vadsø-modellen for innvandrergründere

 In Nyheter

Innvandrere er en viktig ressurs. Mange av de som kommer hit har en variert og høy kompetanse som kan brukes til entreprenørskap og næringsetablering. 

Det er utgangspunktet for Vadsø-modellen, et innovativt og annerledes kursprogram for å stimulere flere innvandrere til å skape sine egne arbeidsplasser ved å etablere egne bedrifter med vekstambisjoner. 

Første del av kurset er under testing akkurat nå. Det går over 3 uker med 12 deltakere fra Somalia, Syria og Afganistan. Den yngste er 21 år gammel, den eldste er 65, og det er bare menn som har meldt seg på dette programmet. 

– Noen har mye utdanning, noen har ingenting, noen har hatt bedrift tidligere, men felles for alle er at de er veldig engasjerte og ønsker å ta initiativ til å lære. Årsaken til at ingen kvinner har meldt seg på vet jeg ikke. 

Det forteller Eilif Bremer Landsend (bildet. Foto: Kent Einar Myreng), filmskaper og Kaospilot fra Tromsø som leder kurset i Vadsø.   

– Intensjonen med kurset er å få en grunnleggende forståelse av det å etablere en bedrift. I tillegg er inspirasjon og det å skape en møteplass viktige elementer. I tillegg skal vi i løpet av opplæringa utvikle og teste konkrete bedriftsidéer. 

F.v. Lotfullah, Asiz, Mohamad, Asem, Yazan og Eilif Bremer Landsend

Bedriftsbesøk inspirerer

Flere av deltakerne har ganske nylig kommet til Norge, men behersker det norske språket relativt  godt. Det er likevel en utfordring å forstå kulturen og samfunnssystemet i Norge for en som tenker på å starte bedrift. Derfor er bedriftsbesøk en del av kurset. 

Møte og omvisning med Hermetikken kulturnæringshage ble vel tatt i mot. For deltakerne var det viktig å vise at man kan etablere bedrift innenfor kreative næringer som foto, film, design, teater og kunst. 

Torill Olsen fra Hermetikken ga en god oversikt over alle nye bedriftsidéer som fins og hva de kan bistå gründere med hvis de blir medlemmer. 

– Ikke nøl med å stikke innom oss for å drodle nye bedriftsidéer. Det er mange muligheter, og det er mange som kan hjelpe de som vil bli gründere. 

– Jeg tror de ble veldig inspirerte etter møtet med Hermetikken Kulturnæringshage, forteller Eilif Bremer Landsend. 

– Noe av det viktigste for dem var å se hvilke muligheter som fins, men også det å bare møte nye mennesker er veldig viktig. 

Festivalsjef for Varangerfestivalen Robert Lundgren fortalte nemlig hvordan det var å drive en festival, og brukte sin egen svenske ”innflytterkompetanse” for å løse opp stemninga. Man trenger ikke å bo i en stor by eller være norsk for å få ting til her, sa han, og skrøt av Vadsøværingene. 

– Det er bare å ta kontakt med folk, de fleste er helt all right. Og når det er festival forvandles byen fullstendig med musikk, fest og glade folk overalt. Det er bare å glede dere!

Bremer Landsend tror de fleste ble så inspirert at de kommer til å melde seg som frivillige på Varangerfestivalen!

Det spesielle med Vadsø-modellen

– I samarbeid med Vadsø kommune og Ungt Entreprenørskap skal vi sørge for at entreprenørskap blir en viktig del av introduksjonsprogrammet. 

Det forteller Anders Wengen i bedriften Tinkr som har utviklet Vadsø-modellen. Både Hermetikken Kulturnæringshage og Innovasjon Norge har vært henholdsvis initiativtakere og finansiører av denne satsingen for ta innvandrernes kompetanse i bruke.

Selve kursopplegget er et slags preinkubasjonsprogram som legger opp til at alle deltakerne, uavhengig av ønsker og ideer knyttet til næringsetablering, vil ha utbytte av opplæringen. 

– Dette gjøres ved å kombinere entreprenørskapskompetanse med introduksjonsprogrammets målsettinger om nettverksbygging og samfunnsforståelse. 

Vi har særlig fokus på å utfordre deltakerne til å tenke nytt og utvikle eller videreutvikle idéer til produkt eller tjenester.  

Eilif Bremer Landsend syns det har vært både spennende, utfordrende og annerledes å lede en gruppe innvandrere inn på muligheten som fins innenfor entreprenørskap og næringsetablering. 

Det er svært dyktige og engasjerte kursdeltakere, sier han. 

– Det er veldig hyggelige folk! Virkelig aktive deltakere som ønsker å lære. Jeg lærer også mye fra dem. Jeg har inntrykk av at de virkelig ønsker å skape noe og det er fint. 

– Vi har også hatt et veldig sosialt aspekt i kurset med at vi har spist mange middager sammen og jeg har fått en sjanse til å lære om deres kultur.

Første del av kurset er snart ferdig. Neste runde til høsten blir mer spesialisert og konkret arbeid med de som vil starte bedrift. Planen er å jobbe tett sammen for å teste idéen og forhåpentligvis gjøre tidlig fase av en etablering. 

Den overordna tanken i prosjektet er å inspirere deltakerne til å bruke sin kompetanse i det norske samfunnet. Målet er å motivere innvandrere til bedriftsetablering, og tidlig fange opp innvandrere med høyere kompetanse som har et potensiale for å etablere virksomhet med vekstpotensiale.