Verdiskapning i kulturnæringen

 In Forsidemeny

Hermetikken kulturnæringshage jobber for å utvikle kulturnæringene. Vi kjører  egne prosjekter, samarbeider og kreerer stadig nye tjenester med innovativ vri!