Vil utvikle nye produkter fra Sápmi

 In Nyheter

Gründeren Susanne Hætta får 188 000 fra Sametinget til å utvikle samiske design-produkter til reiselivsmarkedet. Prosjektet hadde ikke kommet i stand uten støtte fra Sametinget, sier hun.

Hætta har fått tilskudd fra Sametinget til markedsundersøkelser og utvikling av samiske designprodukter. 

– Jeg vurderer for øyeblikkelig hvilke prototyper jeg skal få produsert. Det skal være produkter som både turister ønsker å ta med seg som et minne fra Sápmi, og ting som bedriftsmarkedet kan ønske å gi til ansatte og samarbeidspartnere. For meg er det viktig at produktene er av god kvalitet og ikke har et «billig» preg. Designen blir enkel og ren, men med et samisk uttrykk. 

 

Foto som grunnlag for design

Susanne er fotograf, dermed vil hun også bruke foto som basis for designen.

– Bakgrunnen til at jeg begynte med prosjektet, er at jeg ser det er en nisje for litt dyrere høykvalitets turist-/gaveprodukter. Jeg fotograferer ofte i svarthvitt og selger innrammede bilder. Nå ønsker jeg også å videreutvikle og bruke fotografiene mine i design av produkter. 

Målgruppen for produktene er reiselivet og opplevelsesbedriftene i hele Sápmi. Målet med arbeidet Hætta nå starter er å utvikle produkter som i dag ikke finnes på markedet, både når det gjelder prisklasse og kvalitet. 

 

Kontakt med produsenter

I den ett-årige prosjektperioden som begynte 1. august vil Susanne Hætta først kontakte mulige produsenter. Deretter skal hun snakke med utsalgssteder i Sápmi som har stor gjennomstrømming av turister, for å undersøke hvilke produkter som selger bra, hva som ikke selger og hva de eventuelt synes de mangler i sortimentet. 

– De får presentert prototypene, slik at jeg får tilbakemelding på om det er noe som egner seg for deres utsalgssted.  Konkret tenker jeg for eksempel på Nordkapphallen, Hurtigruten, Alta museum, Sápmi Park i Karasjok, Ájtte i Jokkmokk og Siida i Inari, men selvfølgelig også mindre butikker i hele området. 

Viktig markedsundersøkelse

Markedsundersøkelser må gjøres grundig, kontakter må knyttes og kunnskap hentes inn. Det er en fase som koster penger, der man ikke nødvendigvis tjener så mye på produktene.

– Jeg legger betydelig egeninnsats inn også, så jeg investerer og tror på at jeg skal tilføre markedet noe nytt. Selv om tilskuddet fra Sametinget er betydelig må hun inn med 120 000 i egenkapital samt eget arbeid.

– Jeg lurer på om andre har gjort lignende markedsundersøkelser, og vil gjerne komme i kontakt med dem. Jeg vil også hente inn kunnskap om blant annet tollregler og andre aspekter knyttet til produksjon og import av varer. Ta kontakt, sier Susanne Hætta.

 

Prøvesalg hos de store

Prøvesalg av prototypene blir sannsynligvis gjennomført fra utpå våren 2016, når turistsesongen starter.

– Jeg håper å få prøvesalg hos en av de store reiselivsaktørene, som Hurtigruten, Alta museum eller Nordkapphallen, som har stor gjennomstrømming av turister, sier Hætta. – Der vil man kunne hente ut valide salgsdata som forteller hvilke produkter som det er mest etterspørsel etter.  

Andre oppdrag

Selv om mye av tiden vil gå til prosjektet med å utvikle samiske design-produkter til turister, tar Susanne Hætta fortsatt foto- og kommunikasjonsoppdrag.

– Jeg er et fotograferende og skrivende menneske, og vil fortsette med det. Nå er også manuset til boka mi om Sven-Eirik Utsi ferdig, og boka lanseres i Oslo i oktober.

 

Hermetikken med søknadshjelp

Selv om Hætta har jobbet ut idéene til prosjektet selv, har hun trukket veksler på kompetansen i Hermetikken kulturnæringshage.

– I utforming av søknaden om pengestøtte har jeg fått innspill og råd til fra næringshagen. De har lang og variert erfaring med disse prosessene, og jeg er glad for å få hjelp til søknadene. Tilknytningen til Hermetikken gir også et godt omdømme når man skal ut og selge inn produkter og prosjekter, avslutter fotograf, frilanser, designer og forfatter Susanne Hætta.  

(Foto: Mikkel Hætta Jørgensen)