Virksomhetsrapport SNN kulturnæring 2014

 In Forskning og publikasjoner

Virksomhetsrapport SNN Kulturnæring 2014
Siden oppstarten høsten 2012 har Kulturnæringsstiftelsen gått inn i 270 prosjekter.  I 2014 ble prosjekter som skaper nye koblinger mellom kultur, kulturnæring og annen næring prioritert. Det vil vi fortsette med i 2015. Samtidig vil vi legge økt vekt på prosjekter som bidrar til bærekraftige strukturer i en næring preget av små og sårbare aktører. Det er et klart signal til våre søkere.