Hoff & Raanes AS

 In

Store endringer er på gang når Norges og fylkeskartet tegnes på nytt. Nye oppgaver kommer – eller kommer ikke. Uansett er det nye rammebetingelser og bestillinger.

Vi vet at det kommer. Samtidig vet vi at kultur mer enn noen gang er i ferd med å bli en avgjørende faktor for utviklingen av levedyktige byer og tettsteder.

Derfor må norske kommuner – store som små – være i stand til å utvikle kompetente strategier for både kultur i seg selv, for seg selv – og som kobler seg opp mot andre felt og andre næringer.

Med lang fartstid og bred og sammensatt kompetanse utfører og tilbyr vi rådgivning, analyser, rapportskriving og prosjektledelse der kultur og kulturelle næringer skal være viktige drivere for å skape bolyst, stedsutvikling og nye, bærekraftige næringer. Vi henvender oss like mye til offentlig som til privat sektor.

Vi tar følgende oppdrag:

– Utredninger og analyser: Kultur, kulturelle næringer, mat og kulturturisme.
– Event/arrangement: Strategi, tilrettelegging og koordinering
– Kommunikasjonstjenester: Oppsett og drifting av nettside og nyhetsbrev
– Kunst- og kulturarrangør: Workshops, moderator, møtefasilitator, debattleder med videre
– Matopplevelser: Workshops, moderator, møtefasilitator, debattleder med videre
– Opplevelse/turisme: Utredninger og tiltaksplaner