Fra gründer til kulturbedrift.

 In Forskning og publikasjoner

grunderbedriftFra gründer til kulturbedrift
Handlingsplanen omhandler hvordan kulturnæringene kan lykes med å skape lønnsom næringsvirksomhet. Kommunal- og regionaldepartementet, Kulturdepartementet og Nærings- og Handelsdepartementet mai 2013.