Pengedryss til kulturnæringene i nord

 In Nyheter

Hermetikken-bedriften Arctic Culture Lab som ledes av Flavia Devonas Hoffmann i Kjøllefjord har fått 60 000 kroner fra Kulturnæringsstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge.

Pengene skal brukes til nettverks -og arenabygging mellom danse -og filmindustrien i Finnmark. 

Hun er en av mange som har fått støtte til prosjekter av de 6,6 millioner kroner som er delt ut til film, scenekunst og tverrfaglige prosjekter i vårens tildelingsrunde. 

Surstoff-nettverkets aktører

Surstoff-folket gjør seg bemerket i vårens tildeling. Se bare her:

SÁPMI DISTRIBUTION AS med prosjektleder Ken Are Bongo har fått 100 000 kroner til organisering av og nettverksbygging for distribusjon av samisk film. 

DanseFestival Barents i Hammerfest med prosjektleder Marie Hermo Jensen får støtte på kr 100 000 til å nå nye publikumsgrupper.  

Skuespiller og dansepedagog Maria K. Landmark fra Alta får 50 000 kroner til markedsføring og konseptutvikling. 

Audioland med Olga Solyanik mottar 70 000 kroner i støtte til bransjetreff for samisk musikk. Prosjektleder: Olga Solyanik.

Rein Film tilbake i Finnmark

Rein Film Finnmark er aktive i flere prosjekter. Det gjør at de mottar tilskudd til 3 prosjekter:

150 000 kroner som skal gå til infrastruktur og nettverksbygging for å sikre flere co-produksjoner til regionen. Prosjektleder: Aleksander Olai Korsnes

De mottar også støtte til 2 kort- og dokumentarfilmer:

In the garage

Rein Film Finnmark AS får kr 100 000 til dokumentarfilmen «In the garage» med regi av Aleksander Olai Korsnes. Gjennom å synliggjøre russernes private frirom, garasjen, vil filmen fortelle noe om Russland og hvordan folk der lever og tenker. 

Morgen

Rein Film Finnmark AS får 100 000 kr til kortfilmen «Morgen» med regi av Knut Erik Jensen. En ‘morgen’ marsjerer 200 000 soldater forbi oss i vårt arktiske landskap. Fire år senere snubler de tilbake og etterlater alt i ruiner – som om intet har skjedd?

Kulturnæringsstiftelsens betydning for nord

Etter fem års drift er Kulturnæringsstiftelsen nå inne med omlag 79 millioner kroner i til sammen 540 prosjekter. Det har skapt vekst og optimisme i kultursektoren, og det stimulerer til kreativitet også i annen næring. 

– Vi har god kontakt og kjenneskap til kulturnæringene i Finnmark og vet at stiftelsen har betydd svært mye for Hermetikken-medlemmene, Surstoff-nettverket og andre kreative aktører. 

Det sier Mette T. Westlie, daglig leder i Hermetikken Kulturnæringshage. 

– Det har stimulert næringa til å våge å satse på kultur og gitt dem tro på at det de gjør er viktig for landsdelen.

Oversikt over alle som har fått støtte våren 2017:

Liste over tildelinger, Vår 2017 

Filmindustri (kr 1,595 millioner kr til 11 prosjekter)

Stiftelsen Tromsø Internasjonale Filmfestival, Troms: kr 300 000 til utvikling av distribusjon av film på flere plattformer. Prosjektleder: Astrid Aure

Crux Film AS, Troms: kr 250 000 til infrastruktur/optikk for å serve filmproduksjon i Nord-Norge. Prosjektleder: Eirik Nicolai Heim

Rein Film Finnmark, Finnmark: kr 150 000 til infrastruktur og nettverksbygging for å sikre flere co-produksjoner til regionen. Prosjektleder: Aleksander Olai Korsnes

Fikenlukt AS, Nordland: kr 150 000 til infrastruktur/etablering av filmklipperom i Lofoten. Prosjektleder: Trygve Luktvasslimo

Polar Film Lab, Troms: kr 150 000 til infrastruktur/utstyr for å effektivisere produksjonsprosessen. Prosjektleder: Sarah Schipschack

Ellida AS, Troms: kr 125 000 til publikumsutvikling, nettverksbygging og profilering av Arctic Moving Image & Film Festival i Harstad. Prosjektleder: Helene Hokland

Wonderline Productions, Troms: kr 120 000 til markedsføring, webside og profilering av Norges første ‘impact’ produksjonsselskap. Prosjektleder: Elisabeth Rasmussen

Nathanaël Gustin, Troms: kr 100 000 til infrastruktur/lydutstyr for å serve filmproduksjon i Nord-Norge.

SÁPMI DISTRIBUTION AS, Finnmark: kr 100 000 til organisering av og nettverksbygging for distribusjon av samisk film. Prosjektleder Ken Are Bongo

DigiPilot AS, Nordland: kr 100 000 til spillutvikling basert på Pelle Politibil. Prosjektleder: Jim S. Hansen

Nordnorsk Filmsenter AS, Troms: kr 50 000 til EsoDoc 2017, et utviklingsverksted for dokumentarfilm. Prosjektleder: Tor Vadseth

Scenekunst (kr 1 million til 12 prosjekter)

Ysteriet Kro og Scene As, Nordland: kr 150 000 til nødvendig sceneteknisk utstyr for å kunne tilby en god preproduksjonsscene. Prosjektleder: Rune Paulsen

Haugen Produksjoner, Troms: kr 150 000 til internasjonalisering. Prosjektleder: Anne Katrine Haugen

RadArt, Troms: kr 150 000 til etablering av talentprogram og gjennomføring av først år/runde. Prosjektleder: Elin Danielsen

Markedspartner Nord AS, Troms: kr 100 000 til etablering av nytt storytellingkonsept i næringlivet gjennom bruk av profesjonelle scenekunstnere. Prosjektleder: Siri Hamnvik

DanseFestival Barents, Finnmark: kr 100 000 til å nå nye publikumsgrupper. Prosjektleder: Marie Hermo Jensen

Snakk for deg sjøl AS, Troms: kr 100 000 til markedsføring og konseptutvikling. Prosjektleder: Rebekka Brox Liabø

Elisabeth Færøy Lund, Nordland: kr 50 000 til konseptutvikling og markedsføring av ‘Hoop n Hike’ retreat i Lofoten. 

Maria K. Landmark, Finnmark: kr 50 000 til markedsføring og konseptutvikling. 

Silje Solheim Johnsen produksjoner, Troms: kr 50 000 til internasjonalisering av Silje Solheim Johnsen Produksjoner. Prosjektleder: Maiken Garder

Arctic Action Art, Svalbard: kr 50 000 til nettverksbygging og konseptutvikling av en bærekraftig og innovativ plattform som presenterer de største nordiske performancekunstnerne. Prosjektleder: Stein Henningsen

Tromsø Byteater SA, Troms: kr 30 000 til nettside og profilering av ny teatergruppe i Tromsø. Prosjektleder: Alexander Martinsen

Bodø kunstforening, Nordland: kr 20 000 til promotering. Prosjektleder: Cathrine Terese Sørensen

Tverrfaglig (kr 940 000 til 9 prosjekter)

Trevarefabrikken AS, Nordland: kr 200 000 til infrastruktur. Prosjektleder: Andreas Hjelle

Ellen Marie Hansteensen, Nordland: kr 250 000 til infrastruktur til AIR og etablering av kulturrom på Littløy fyr.

Ice-9 AS, Troms: kr 100 000 til publikumsutvikling og kunst/teknologiprosjekt for å skape engasjement omkring spørsmål om klimaforandringer og miljøforstyrrelser. Prosjektleder: Christine Cynn

Nordnorsk kunstnersenter, Nordland: kr 70 000 til nettverkssamling gjennom arrangering av et tverrfaglig symposium for norske og internasjonale samarbeidspartnere. Prosjektleder: Svein Pedersen

Audioland, Finnmark: kr 70 000 til bransjetreff for samisk musikk. Prosjektleder: Olga Solyanik

Arctic Culture Lab, Finnmark: kr 60 000 til nettverks -og arenabygging mellom danse -og filmindustrien i Finnmark. Prosjektleder: Flavia Devonas Hoffmann

Trond Ansten, Troms: kr 50 000 til nettverksbygging og promotering. 

Stiftelsen Nordland Musikkfestuke, Nordland: kr 40 000 til åpningskonferanse og tverrfaglig foredragsserie. Prosjektleder: André Wallann Larsen

Kulturnatta Tromsø, Troms: kr 100 000 til publikumsutvikling og markedsføring av kulturell aktivitet i Tromsø. Prosjektleder: Sandra Lorentzen

Andre bevilgninger (kr 936 500 til 9 prosjekter)

Filmfond Nord: kr 300 000 til prosjektet «NORTH» – Styrking av nordnorsk co-produksjon innen kinofilm og TV-serier. Prosjektleder: Linda Netland

Arctic Art Summit – FINN, Troms: kr 150 000 til utvikling og gjennomføring av en sirkumpolar konferanse under Festspillene i Nord-Norge 2017. Prosjektleder: Maria Utsi

Top of the World, Troms: kr 150 000 til gjennomføring av den internasjonale pianokonkurransen Top of the World 2017. Prosjektleder: Tori Stødle 

Sadio Nor Teater, Troms: kr 150 000 til prosjektet «MERopplevelser» der teater og historiefortelling knyttes opp mot turisme og opplevelsesindustri. Prosjektleder: Klaus L. Bergli

Vredehammer, Nordland: kr 60 000 til internasjonalisering og management. Prosjektleder: Per-Frank Presteng Valla

Poppa Lars, Troms: kr 60 000 til oppgradering av musikkstudio. Prosjektleder: Lars A. Sandness   

Festspillene i Nord-Norge, Troms: kr 50 000 til «Sideevent» – et prosjekt for å drøfte overføringsverdi av kreativitet innen kunst og kultur til annen virksomhet. Prosjektleder: Maria Utsi

Sadio Nord, Troms: kr 10 000 til prosjektet «Sykehusklovnene». Prosjektleder: Klaus L. Bergli

Office of Contemporary Art, Oslo: kr 6500 i støtte til arrangement for nordnorske og andre kunstnere under Documenta 14 i Athen. Prosjektleder: Katya Garcia-Antón

Støtte til kort- og dokumentarfilmer (600 000 kr til 6 prosjekter)

Krystallplaneten AS får kr 100 000 til animasjonsfilmen «Menneskets opprinnelse» med regi av Pjotr Sapegin. Nora tror hun begynner å huske noe av fortiden på Krystallplaneten, som hun tror alle mennesker kommer fra. Kanskje det finnes andre som opplever det samme?

Rein Film Finnmark AS får kr 100 000 til dokumentarfilmen «In the garage» med regi av Aleksander Olai Korsnes. Gjennom å synliggjøre russernes private frirom, garasjen, vil filmen fortelle noe om Russland og hvordan folk der lever og tenker. 

Rein Film Finnmark AS får 100 000 kr til kortfilmen «Morgen» med regi av Knut Erik Jensen. En ‘morgen’ marsjerer 200 000 soldater forbi oss i vårt arktiske landskap. Fire år senere snubler de tilbake og etterlater alt i ruiner – som om intet har skjedd?

MerFilm AS får kr 100 000 til «Letters» med regi av Marte Vold og Jero Yun. Kunstnerisk dokumentar hvor de to regissørene har skildret sine dagligliv og sendt hverandre videobrev i over ett år. 

MerFilm AS får 100 000 kr til kortfilmen «Njuokčamat/Tungene» med regi av Marja Bål Nango. En symbolladet film om hvordan den unge kvinnen Rovvi opplever de psykiske og fysiske følgende av et overgrep, og hvordan hun tar opp kampen for å bevare sitt rykte.

Edelzek AS får kr 100 000 til kortfilmen Myrhull med regi og manus av Katrine M. E. Strøm. Filmen handler om to jenter som mot deres vilje må dra på telttur sammen – når en ulykke inntreffer og vennskapet ytterligere settes på prøve.

Bevilgning til fond

Filmfond Nord: 1 500 000 til fondsmidler. Prosjektleder Linda Netland

I pressemeldingen står det i tillegg (sitat):

BRANSJEBYGGING INNEN FILM OG SCENEKUNST

Kulturnæringsstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge gir 6,6 millioner kroner til film, scenekunst og tverrfaglige prosjekter i vårens tildelingsrunde. 

Det produseres god film i Nord-Norge for tiden, noe som bekreftes av visninger på Berlinalen og andre internasjonale filmfestivaler. Men mange av de støttefunksjonene som er nødvendig for å bygge en bærekraftig bransje finnes fortsatt ikke i nord. Denne søknadsrunden har Kulturnæringsstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge derfor valgt å gi støtte til flere aktører som på ulike måter ønsker å tilby sine tjenester til filmprodusentene. 

Crux Film AS i Troms får 250 000 kroner til å kjøpe optikk og annet filmutstyr som tidligere måtte leies inn fra Oslo. Med samme begrunnelse får Nathanaël Gustin 100 000 kroner til å bygge opp sitt tilbud av lydtjenester til film. Polar Film Lab får på sin side 150 000 kroner til utstyr for å produsere analog film – som det eneste av sitt slag i nord. I Lofoten får Figenlukt AS 150 000 kroner for å etablere et klipperom, og i Kirkenes får Rein Film Finnmark et tilsvarende beløp for å bygge infrastrukturer og tiltrekke flere co-produksjoner til regionen. Et annet tilbud som nylig er etablert i nord er ‘impact’-tjenester for å promotere nordnorske filmer mot publikum. Her får Wonderline Productions 100 000 kroner til å fremme sin virksomhet.  

Med en bransje bestående av små aktører er det nødvendig å satse på co-produksjon med større norske og internasjonale filmselskaper for å styrke filmbransjen i nord, sier daglig leder Bjørn Eirik Olsen i Kulturnæringsstiftelsen. I tillegg til å gi fondsmidler har vi gitt Filmfond Nord midler til å drive prosjektet «NORTH» som skal fremme denne typen co-produksjon. Dette er et treårig bransjebyggende prosjekt, der Innovasjon Norge og Kulturnæringsstiftelsen hver går inn med 300 000 kroner årlig i tre år. 

Vi må gjøre det attraktivt for større nasjonale og internasjonale selskaper å legge filmproduksjon til Nord-Norge og velge nordnorske samarbeidspartnere, sier daglig leder Linda Netland i Filmfond Nord. Gjennom denne satsingen ønsker vi at Filmfond Nord – i tillegg til å være et investeringsfond – skal bli en viktig nettverks- og arenabygger for produksjon av langfilm og TV-serier i Nord.  

Scenekunstnere har kompetanse på historiefortelling og imagebygging som kan være nyttig også for annet næringsliv. Kulturnæringsstiftelsen har i denne søknadsrunden gitt støtte til prosjekter som fremmer dette. Sadio Nord har gjennom flere år utviklet teater med utgangspunkt i lokal historie. Nå er selskapet blitt en del av et nettverk med reiselivsbedrifter, og Kulturnæringsstiftelsen har gitt 150 000 kroner til et prosjekt der Sadio Nord knytter historiefortelling opp mot turisme og opplevelsesindustri. 

I tillegg til dette har stiftelsen gitt 100 000 kroner til Markedspartner Nord AS, som sammen med scenekunstnere og tekstforfattere skal bygge historiefortelling rundt merkevaren Arctic Bivrost.

Etter fem års drift er Kulturnæringsstiftelsen nå inne med omlag 79 millioner kroner i til sammen 540 prosjekter. Det har skapt vekst og optimisme i kultursektoren, og det stimulerer til kreativitet også i annen næring. 

—————-

Om stiftelsen:

Kulturnæringsstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge ble etablert høsten 2012. Formålet er å bidra til allmennyttig utvikling av kulturnæringen innenfor forretningsområdet til Spare-Bank 1 Nord-Norge. Dette skal skje ved at Stiftelsen gir økonomiske bidrag (gaver, lån eller investeringer) til kulturnæringsvirksomhet eller kulturnæringsfremmende aktiviteter. Det overordnede målet er å bidra til å skape flere arbeidsplasser. 

Stiftelsen kan tildele inntil 20 millioner kroner årlig. Ved tildelinger skal det legges vekt på:

Etablering av arbeidsplasser

Mangfold i kulturnæringen

Utvikling av kulturnæring i hele markedsområdet for SpareBank 1 Nord-Norge (Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard)

Utvikling av bærekraftige strukturer 

Neste utlysning av midler – som er for musikk, litteratur og visuell kunst –  vil ha søknadsfrist 1. oktober 2017, se www.snnstiftelsene.no